هاست لینوکس آلمان SSD


Plan A-A - 100MB
Plan A-B - 200MB
Plan A-C - 500MB
Plan A-D - 1GB
Plan A-E - 2GB
Plan A-F - 3GB
Plan A-G - 4GB
Plan A-H - 5GB
Plan A-A - 100MB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
2,000تومان
ماهانه
فضا 100 مگابایت
Plan A-B - 200MB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
2,500تومان
ماهانه
فضا 200 مگابایت
Plan A-C - 500MB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
3,500تومان
ماهانه
فضا 500 مگابایت
Plan A-D - 1GB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
4,500تومان
ماهانه
فضا 1000 مگابایت
Plan A-E - 2GB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
6,000تومان
ماهانه
فضا 2000 مگابایت
Plan A-F - 3GB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
8,000تومان
ماهانه
فضا 3000 مگابایت
Plan A-G - 4GB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
9,000تومان
ماهانه
فضا 4000 مگابایت
Plan A-H - 5GB
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections)
20
پروسس همزمان(Number of processes)
100
مصرف سی پی یو( CPU Usage)
15%
ورودی و خروجی(Input/output Usage)
1mb
میزان رم
یک گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
پشتیبانی
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
نصب مدیریت محتوا
برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری
هفتگی
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
پس از پرداخت آنلاين
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
10,000تومان
ماهانه
فضا 5000 مگابایت