هاست بک آپ


BackUp_30GB
BackUp_60GB
BackUp_120GB
BackUp_240GB
BackUp_30GB
مقدار فضا
30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
پشتیبانی آنلاین
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
محل سرور
آلمان
قابلیت ارتقا
دارد
تحويل
چند ساعت پس از پرداخت
60,000تومان
ماهانه
BackUp_60GB
مقدار فضا
۶۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
پشتیبانی آنلاین
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
محل سرور
آلمان
قابلیت ارتقا
دارد
تحويل
چند ساعت پس از پرداخت
108,000تومان
ماهانه
BackUp_120GB
مقدار فضا
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
پشتیبانی آنلاین
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
محل سرور
آلمان
قابلیت ارتقا
دارد
تحويل
چند ساعت پس از پرداخت
195,000تومان
ماهانه
BackUp_240GB
مقدار فضا
۲۴۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
پشتیبانی آنلاین
۲۴ ساعته
کنترل پنل
Cpanel
محل سرور
آلمان
قابلیت ارتقا
دارد
تحويل
چند ساعت پس از پرداخت
350,000تومان
ماهانه