نمایندگی هاست معمولی SSD


Reseller-E-1
Reseller-E-2
Reseller-E-3
Reseller-E-4
Reseller-E-5
Reseller-E-6
Reseller-E-1
فضا
۵ گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
کنترل پنل
Cpanel
تعداد اکانت FTP
نامحدود
اکانت سی پنل مجاز
۱۵ عدد
قابلیت اورسل
بله
پشتیبانی
۲۴ ساعته
بک آپ گیری
هفتگی / ماهانه
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
فوری
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
ip اختصاصی
در صورت درخواست!
قابلیت
DNS اختصاصی
نکته
بدون اینکه نامی از دامین هاست باشد
امکانات دیگر
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
هشدار
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
30,000تومان
ماهانه
Reseller-E-2
فضا
۱۰ گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
کنترل پنل
Cpanel
تعداد اکانت FTP
نامحدود
اکانت سی پنل مجاز
۳۰ عدد
قابلیت اورسل
بله
پشتیبانی
۲۴ ساعته
بک آپ گیری
هفتگی / ماهانه
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
فوری
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
ip اختصاصی
در صورت درخواست (با هزینه)
قابلیت
DNS اختصاصی
نکته
بدون اینکه نامی از دامین هاست باشد
امکانات دیگر
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
هشدار
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
40,000تومان
ماهانه
Reseller-E-3
فضا
۱۵ گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
کنترل پنل
Cpanel
تعداد اکانت FTP
نامحدود
اکانت سی پنل مجاز
۴۵ عدد
قابلیت اورسل
بله
پشتیبانی
۲۴ ساعته
بک آپ گیری
هفتگی / ماهانه
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
فوری
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
ip اختصاصی
در صورت درخواست!
قابلیت
DNS اختصاصی
نکته
بدون اینکه نامی از دامین هاست باشد
امکانات دیگر
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
هشدار
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
50,000تومان
ماهانه
Reseller-E-4
tqh
۲۰ گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
کنترل پنل
Cpanel
تعداد اکانت FTP
نامحدود
اکانت سی پنل مجاز
۶۰ عدد
قابلیت اورسل
بله
پشتیبانی
۲۴ ساعته
بک آپ گیری
هفتگی / ماهانه
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
فوری
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
ip اختصاصی
در صورت درخواست!
قابلیت
DNS اختصاصی
نکته
بدون اینکه نامی از دامین هاست باشد
امکانت دیگر
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
هشدار
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
70,000تومان
ماهانه
Reseller-E-5
فضا
۳۰ گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
کنترل پنل
Cpanel
تعداد اکانت FTP
نامحدود
اکانت سی پنل مجاز
۸۰ عدد
قابلیت اورسل
بله
پشتیبانی
۲۴ ساعته
بک آپ گیری
هفتگی / ماهانه
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
فوری
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
ip اختصاصی
در صورت درخواست!
قابلیت
DNS اختصاصی
نکته
بدون اینکه نامی از دامین هاست باشد
امکانات دیگر
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
هشدار
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
84,000تومان
ماهانه
Reseller-E-6
فضا
۴۵ گیگ
ترافیک ماهیانه
نامحدود
کنترل پنل
Cpanel
تعداد اکانت FTP
نامحدود
اکانت سی پنل مجاز
۱۰۰ عدد
قابلیت اورسل
بله
پشتیبانی
۲۴ ساعته
بک آپ گیری
هفتگی / ماهانه
ورژن پی اچ پی
انتخابی توسط خود کاربر
تحويل
فوری
وب سرور
LiteSpeed
تحویل
فوری و آنلاین
ip اختصاصی
در صورت درخواست!
قابلیت
DNS اختصاصی
نکته
بدون اینکه نامی از دامین هاست باشد
امکانات دیگر
‌مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
هشدار
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
120,000تومان
ماهانه